Bất động sản Đà Nẵng có còn nóng khi Diễn đàn APEC 2017 kết thúc?