Thị trường bất động sản Đà Nẵng sẽ có một năm sôi động